Bras­se­rie Birds

 

Momen­teel zijn wij helaas nog geslo­ten in ver­band met de coro­na maatregelen.
Je bent van har­te wel­kom bij het à la car­te restaurant. 

Bekijk hier de lunch­kaart of de diner­kaart.
Wij hopen je natuur­lijk snel weer te mogen ontvangen.