Bras­se­rie Bir­ds

Infor­meel, goed en gezel­lig eten is ons uit­gangs­punt. Wij zijn alle dagen van de week geo­pend.
Het diner wordt geser­veerd tus­sen: 18:00 uur — 21:00 uur. 

Voor­ge­rech­ten

Poke­bowl € 10,00
Zalm, avo­ca­do, gem­ber, wakame, furi­ka­ke

Car­p­ac­cio € 12,00
Citrus mayo, ruco­la, cher­ry tomaat, Par­me­zaan­se kaas en pijn­boom­pit­ten

Capre­se Bur­ra­ta € 10,50
Romes­co, ven­kel pes­to en basi­li­cum vinai­gret­te

Hoofd­ge­rech­ten

Dora­de filet met citroen en citroen­tijm € 21,00
Hal­ve kreeft met fre­gu­la € 27,50
Pican­ha met chi­michur­ri € 21,50
Entrecô­te met krui­den­bo­ter € 23,00
Ribeye met krui­den­bo­ter € 27,00
Porto­bel­lo gevuld met ricot­ta, ore­ga­no, basi­li­cum en papri­ka € 19,00

De hoofd­ge­rech­ten wor­den geser­veerd met friet, kool­sla en maïs

Des­serts

Aard­bei­en met hang­op en sor­bet € 7,50
Banaan tof­fee ijs en jus van aman­del € 7,50
Kof­fie met zoe­te lek­ker­nij­en € 6,00

Reser­veer uw tafel per mail of

tele­fo­nisch tij­dens kan­toor­uren.

Wij han­te­ren de vol­gen­de maat­re­ge­len:
— reser­veer voor­af een tafel
— maxi­maal 3 per­so­nen per tafel (behal­ve 1 huis­hou­den)
— houdt reke­ning met ande­re gas­ten
— bij de ingang staat een hygi­ë­ne zuil, deze graag gebrui­ken voor u plaats neemt aan tafel
— bij aan­vang hou­den wij een kor­te gezond­heids­check
— het per­so­neel vol­doet aan alle hygi­ë­ne­voor­schrif­ten
— tot slot: ont­span, beleef en geniet!