Dine­ren

 

Niet voor niets begint onze naam met Res­tau­rant: eten, een mooi glas wijn en lang tafe­len, dat is culi­nair genie­ten. Er wordt door chef-kok Marc Boti, sous-chef Andy Mees­ter en hun jon­ge, talent­vol­le keu­ken­team inter­na­ti­o­naal en ver­ras­send gekookt.
In 2018 is Hoog Hol­ten door Miche­lin voor het 8e jaar op rij onder­schei­den met een Bib Gour­mand, wat staat voor een uit­ste­ken­de prijs/kwaliteit ver­hou­ding.
Naast een wis­se­len­de à la car­te kaart, kunt u zich ook laten ver­ras­sen met een sur­pri­se menu of het Bib Gour­mand menu.  Joseph Dover­mann en Kri­sty Nij­land zor­gen voor een mooie pas­sen­de wijn bij de gerech­ten.
U kunt ook kie­zen voor de Bras­se­rie: gezel­lig, gemak­ke­lijk en goed is het uit­gangs­punt. In de sfeer­vol­le ser­re ser­ve­ren wij voor de lunch een lek­ke­re sala­de, brood­je of een 2-gan­gen menu. In de mid­dag bor­re­len met klei­ne hap­jes en ’s avonds een 3-gan­gen keu­ze­me­nu met heer­lij­ke gerech­ten die wor­den geser­veerd met sala­de en fri­tes.

Res­tau­rant

Dineren
Reser­ve­ren

Bras­se­rie

foto's
Reser­ve­ren

Menu­kaar­ten

EGQT8835
Lees meer
Door de bij­zon­de­re ova­le vorm van het res­tau­rant heeft u prach­tig uit­zicht op de bos­tuin. Voor een diner met meer pri­va­cy is er de intie­me bibli­o­theek of de Green Room. Ape­ri­tief en kof­fie wor­den even­tu­eel geser­veerd in de loun­ge of bibli­o­theek.

Zodra het weer het toe­laat wor­den ont­bijt, lunch en diner op het ter­ras geser­veerd: een van de mooi­ste plek­jes in Neder­land.

Res­tau­rant:
Lunch van 12.00 — 14.30 uur.
Diner van 18.00 — 21.00 uur.


Bras­se­rie:
Lunch klei­ne kaart van 12.00 — 21.00 uur (brood­jes tot 17.00 uur).
Diner van 18.00 — 21.00 uur.