Res­tau­rant Spe­ci­al

 

Op deze pagi­na kunt u onze Res­tau­rant Spe­ci­al vin­den.
Ieder sei­zoen bedenkt onze chef weer een leu­ke aan­bie­ding voor u!

Ik hou van jou… En neem je mee uit eten!

 

Kom van 4 t/m 17 febru­a­ri roman­tisch samen dine­ren voor €75,00.


Ont­vangst met spran­ke­lend glas Pro­sec­co en ver­vol­gens genie­ten van een culi­nair 3-gan­gen sha­ring sur­pri­se diner met ter afslui­ting kof­fie en bon­bons.

(Genoem­de prijs is exclu­sief ove­ri­ge dran­ken).

Reser­veer nu

Ande­re bezoe­kers beke­ken ook:

foto's
Menu­kaar­ten