Kerst­lunch & Kerst­di­ner

 

It’s the most won­der­ful time of the year!
Op deze pagi­na vindt u meer infor­ma­tie over onze kerst­lunch en kerst­di­ner. 

Kerst­lunch
Geniet bei­de kerst­da­gen van een culi­nai­re 3‑gangen keu­ze­lunch in een sprook­jes­ach­ti­ge omge­ving!
U heeft de keu­ze uit 3 voor‑, hoofd- en nage­rech­ten.

De kos­ten zijn € 42,50 per per­soon. 
Kin­de­ren t/m 11 jaar krij­gen 50 % kor­ting.

 

Kerst­di­ner
Op kerst­avond, 1e en 2e kerst­dag ver­zor­gen wij een gas­tro­no­misch 5‑gangen kerst­di­ner. 
Voor­af­gaand aan het diner kunt u genie­ten van een spran­ke­lend ape­ri­tief met heer­lij­ke amu­ses.

De kos­ten zijn € 75,00 per per­soon inclu­sief ape­ri­tief en amu­ses.

Ande­re bezoe­kers beke­ken ook:

e157aa51-32fe-4d34-b6b7-d0ac50ad09c3
Menu­kaar­ten