Res­tau­rant Spe­ci­al

 

Op deze pagi­na vindt u onze Res­tau­rant Spe­ci­al. Elk sei­zoen bedenkt onze chef weer een leu­ke aan­bie­ding voor u!

Reser­veer uw tafel onder­in deze pagi­na.

4 = 2 aan­bie­ding Bras­se­rie Bir­ds

Bij onze ver­nieuw­de Bras­se­rie ben je alle dagen van de week wel­kom voor goe­de cap­puc­ci­no met taart, lek­ke­re lunch of een heer­lijk avond­je uit.


Kom in juli en augus­tus met 4 per­so­nen lun­chen of dine­ren en betaal slechts voor 2 per­so­nen!


Gel­dig tot en met 31 augus­tus 2019 op basis van reser­ve­ring.
Niet gel­dig op zater­dag en exclu­sief dran­ken. 

Reser­veer hier uw tafel

Ande­re bezoe­kers beke­ken ook:

foto's
Menu­kaar­ten