Kerst­lunch & Kerst­di­ner

 

It’s the most won­der­ful time of the year!
Op deze pagi­na vindt u meer infor­ma­tie over onze kerst­lunch en kerst­di­ner. 

Kerst­lunch
2e kerst­dag heb­ben wij nog plek!
Kom genie­ten van een culi­nai­re 3‑gangen keu­ze­lunch in een sprook­jes­ach­ti­ge omge­ving!
U heeft de keu­ze uit 3 voor‑, hoofd- en nage­rech­ten.

De kos­ten zijn € 42,50 per per­soon. 
Kin­de­ren t/m 11 jaar krij­gen 50 % kor­ting.

 

Kerst­di­ner
Kerst­avond heb­ben wij nog plek!
Ook dit jaar ver­zor­gen wij weer een gas­tro­no­misch 5‑gangen kerst­di­ner. 
Voor­af­gaand aan het diner kunt u genie­ten van een spran­ke­lend ape­ri­tief met heer­lij­ke amu­ses.
De kos­ten zijn € 75,00 per per­soon inclu­sief ape­ri­tief en amu­ses.

Reser­veer door te bel­len naar: 0548–361306 of mail naar: reservering@hoogholten.nl

Win­ters lun­chen & Dine­ren

Een mooie bos­wan­de­ling en daar­na genie­ten van een lunch of diner in kerst­sfeer.
Dan bent u bij ons aan het juis­te adres.

Bras­se­rie Bir­ds heeft in de win­ter­maan­den heer­lij­ke win­ter­se gerech­ten op de kaart staan.
Voor zowel de lunch als diner.

Lunch € 11,00 per per­soon
Diner € 18,50 per per­soon

De bedie­ning ver­telt u graag wat het gerecht van de dag is!

Ande­re bezoe­kers beke­ken ook:

e157aa51-32fe-4d34-b6b7-d0ac50ad09c3
Menu­kaar­ten