Res­tau­rant Spe­ci­als

 

Van­af 23 novem­ber is Hoog Hol­ten weer omge­to­verd tot een kerst­pa­leis. Omdat het nog even duurt voor­dat het echt Kerst is, orga­ni­se­ren we ver­schil­len­de pre Christ­mas events!

Pre Christ­mas High Tea

Op zon­dag 2, 9 en 16 decem­ber kunt u tus­sen 14.00 — 17.00 uur genie­ten van de heer­lij­ke kerst­sfeer met een ech­te Engel­se High Tea.
Ont­vangst op het win­ter­ter­ras met glüh­wein of war­me cho­co­melk
In de Bras­se­rie staat een uit­ge­brei­de high tea klaar met har­ti­ge sand­wi­ches, zoe­te lek­ker­nij­en en een war­me ver­ras­sing.

€ 22,50 per per­soon.

 

Reser­veer snel via reservering@hoogholten.nl of 0548–361306.
Of klik hier voor ons con­tact­for­mu­lier.

Pre Christ­mas Lunch en Diner

Met wie wilt u genie­ten van een kerst­di­ner of kerst­lunch? Met onze pre christ­mas aan­bie­ding hoeft u niet te kie­zen.
Van­af 23 novem­ber is elke lunch en elk diner extra fees­te­lijk. Trek de kerst-kle­ding maar vast aan!

3-gan­gen lunch € 32,50 per per­soon. U kunt tus­sen 12.00 — 14.30 uur aan tafel.

3-gan­gen diner € 37,50 per per­soon. U kunt tus­sen 18.00 — 21.00 uur aan tafel.

 

Reser­veer snel via reservering@hoogholten.nl of 0548–361306.
Of klik hier voor ons con­tact­for­mu­lier.