Hol­ter­berg


Hoog Hol­ten ligt in natuur­ge­bied de Hol­ter­berg, dat deel uit­maakt van het Nati­o­naal Park Sal­land­se Heu­vel­rug. De Hol­ter­berg dankt zijn naam aan het Over­ijs­sel­se dorp Hol­ten dat ten zui­den van dit gebied ligt. Het gebied bestaat uit bos en prach­ti­ge heu­vel­ach­ti­ge hei­de­vel­den. Het is ruim, open en héél stil. 

Het land­schap is er mys­te­ri­eus. Wan­neer je over de ver­la­ten paden van de Sal­land­se Heu­vel­rug wan­delt of fietst, zie je in de bos­sen gril­li­ge eiken, wit­te ber­ken en stok­ou­de jene­ver­bes­strui­ken staan. Ook de open prach­ti­ge hei­de­vel­den komt u tegen tij­dens een wan­del- of fietstocht.