Wan­de­len


Van­af de voor­deur van Hoog Hol­ten loopt u zo de schit­te­ren­de natuur in van Nati­o­naal Park De Sal­land­se Heuvelrug.

Ook het beroem­de Pie­ter­pad loopt direct langs het ter­rein van Hoog Hol­ten. Van­af het sta­ti­on Hol­ten star­ten 2 etappes.

Bij de recep­tie ligt een map vol met wan­del­rou­tes van aller­lei afstan­den. Als gast van Hoog Hol­ten mag u hier gra­tis gebruik van maken.

Eens op een ande­re manier de natuur in? Ga dan wan­de­len onder bege­lei­ding van een bos­wach­ter! Natuur­wan­de­ling € 55,00 per uur (groeps­groot­te max +/- 20 personen).