Hote­lar­ran­ge­men­ten

 

Uw overnachting(en) com­bi­ne­ren met 1 of meer­de­re avon­den culi­nair dine­ren en lek­ker uit­ge­breid ont­bijt? Kies dan voor onze aan­trek­ke­lijk geprijs­de hote­lar­ran­ge­men­ten.
Onze arran­ge­men­ten zijn onder­ling te com­bi­ne­ren of uit te brei­den met 1 of meer­de­re nach­ten.

Prij­zen van onze hotel­ka­mers en arran­ge­men­ten vari­ë­ren per dag en is afhan­ke­lijk van beschik­baar­heid en kamer­ty­pe.

Reser­veer uw kamer onli­ne via onder­staan­de boe­kings­mo­du­le, of mail naar reservering@hoogholten.nl.

Loge­ren en Dine­ren

 • 1 over­nach­ting in een twee­per­soons­ka­mer Com­fort
 • Culi­nair 3‑gangen diner
 • Uit­ge­breid ont­bijt

 

Uiter­aard kunt u tegen een klei­ne meer­prijs het diner uit­brei­den met één of meer­de­re gan­gen.

Gas­tro­no­misch Genie­ten

 • 1 over­nach­ting in een twee­per­soons­ka­mer Com­fort
 • Spran­ke­lend ape­ri­tief
 • Gas­tro­no­misch 5‑gangen diner
 • Bij­pas­send wijn­ar­ran­ge­ment
 • Tafel­wa­ters
 • Mok­ka met fri­an­di­ses
 • Uit­ge­breid ont­bijt

Ont­dek Sal­land

 • 2 over­nach­tin­gen in een twee­per­soons­ka­mer Com­fort
 • 2 x uit­ge­breid ont­bijt
 • 1 x 3‑gangen diner op de dag van aan­komst
 • Fiets- en wan­del­rou­tes

Aan­vul­len­de infor­ma­tie

 • Arran­ge­ments­prij­zen zijn op basis van twee­per­soons kamer Com­fort
 • Toe­slag kamer Deluxe: € 15,- per per­soon per nacht.
 • Toe­slag Sui­te: € 25,- per per­soon per nacht.
 • Kor­ting Eco­no­my kamer: € 5,- per per­soon per nacht.
 • Prij­zen zijn exclu­sief ver­blijfs­be­las­ting á € 2,00 per per­soon per nacht.
 • Toe­slag bij enkel gebruik: € 30,- per nacht.
 • Alle arran­ge­men­ten zijn meer­de­re nach­ten te boe­ken, te ver­len­gen op basis van logies & ont­bijt  of te com­bi­ne­ren met ande­re arran­ge­men­ten.

Extra bij te boe­ken

 • Extra bed € 25,- per nacht
 • Kin­der­ont­bijt (3 tot 12 jaar) € 7,25 per dag
 • Kin­der­bed € 20,- per nacht
 • Hon­den­ver­blijf € 9,50 per nacht (hon­den zijn niet wel­kom in het res­tau­rant)

meer info over hote­lar­ran­ge­men­ten