Hote­lar­ran­ge­men­ten

 

Er even heer­lijk tus­sen­uit, een week­end­je weg of gewoon even samen zijn. Met onze hote­lar­ran­ge­men­ten kunt u vol­op genie­ten van een culi­nair ver­blijf. Geniet van de heer­lij­ke keu­ken, rust en prach­ti­ge omgeving.

Loge­ren & Dineren
RESERVEER

Restaurant arrangement Logeren & Dineren

* Culi­nair 3‑gangen diner
* 1 overnachting
* Uit­ge­breid ontbijt

Gas­tro­no­misch genieten
RESERVEER

Wijnkoeler

* Ape­ri­tief
* Gas­tro­no­misch 5‑gangen diner
* Bij­pas­sen­de wij­nen en tafelwaters
* Kof­fie met bonbon
* 1 overnachting
* Uit­ge­breid ontbijt

Ont­dek Salland
RESERVEER

wandelen+sallandse+heuvelrug+2

* 1 x 3‑gangen diner op de dag van aankomst
* Fiets- en wandelroutes
* 2 overnachtingen
* 2 x uit­ge­breid ontbijt

Extra infor­ma­tie:
-De reser­ve­ring mag 48 uur voor aan­komst­da­tum kos­te­loos gean­nu­leerd of ver­plaatst worden
‑U kunt als voor­keur aan­ge­ven een twee­per­soons­bed of apar­te bedden

Extra bij te boeken:
-Extra bed € 25,- per nacht
-Kin­der­ont­bijt (3 tot 12 jaar) € 7,25 per dag
-Kin­der­bed € 20,- per nacht
-Hon­den­ver­blijf € 15,00 per nacht

Wij han­te­ren de vol­gen­de maatregelen:
-Bent u ver­kou­den of heeft u verhoging/koorts: blijf dan thuis
‑Uit­brei­den van diner is moge­lijk met een of meer­de­re gangen
‑Even­tu­e­le aller­gie­ën of dieet­wen­sen ont­van­gen wij graag voor aankomst
‑Bij de ingang van het hotel staat een des­in­fec­tie-zuil: maak hier gebruik van voor binnenkomst
‑Houd reke­ning met de ande­re gasten/personeel en houd vol­doen­de afstand
‑Tot slot: ont­span, beleef en geniet