Hote­lar­ran­ge­men­ten

 

Er even heer­lijk tus­sen­uit, een week­end­je weg of gewoon even samen zijn. Met onze hote­lar­ran­ge­men­ten kunt u vol­op genie­ten van een culi­nair ver­blijf. Geniet van de heer­lij­ke keu­ken, rust en prach­ti­ge omgeving.

Jin­gle Bells
RESERVEER

* Culi­nair 4‑gangen diner
* 1 over­nach­ting in het mooi­ste kersthotel
* Uit­ge­breid ontbijt

Gas­tro­no­misch genieten
RESERVEER

* Gas­tro­no­misch 5‑gangen diner
* Ape­ri­tief
* Bij­pas­sen­de wij­nen, tafel­wa­ter en kof­fie met zoe­te lekkernijen
* 1 overnachting
* Uit­ge­breid ontbijt

Ont­dek Salland
RESERVEER

* 1 x 3‑gangen diner op de dag van aankomst
* Fiets- en wandelroutes
* 2 overnachtingen
* 2 x uit­ge­breid ontbijt

Loge­ren & Dineren
RESERVEER

* Culi­nair 3‑gangen diner
* 1 overnachting
* Uit­ge­breid ontbijt

Boek­baar van­af 4 janu­a­ri 2021

Extra infor­ma­tie:
-De reser­ve­ring mag 48 uur voor aan­komst­da­tum kos­te­loos gean­nu­leerd of ver­zet worden
‑U kunt als voor­keur aan­ge­ven een twee­per­soons­bed of apar­te bedden

Extra bij te boeken:
-Extra bed € 25,- per nacht
-Kin­der­ont­bijt (3 tot 12 jaar) € 7,25 per dag
-Kin­der­bed € 20,- per nacht
-Hon­den­ver­blijf € 9,50 per nacht

Wij han­te­ren de vol­gen­de maatregelen:
‑Maxi­maal 4 per­so­nen per tafel (behal­ve 1 huishouden)
‑Houdt reke­ning met ande­re gasten
‑Na 20.00 uur schen­ken wij geen alco­ho­li­sche dran­ken meer
‑Bij de ingang staat een desinfectie-zuil
‑Het per­so­neel vol­doet aan alle hygiënevoorschriften
‑Bent u ver­kou­den of heeft u verhoging/koorts, dient u thuis te blijven
‑Tot slot: ont­span, beleef en geniet!