Hote­lar­ran­ge­men­ten

Uw overnachting(en) com­bi­ne­ren met 1 of meer­de­re avon­den culi­nair dine­ren en lek­ker uit­ge­breid ont­bijt? Kies dan voor onze hote­lar­ran­ge­men­ten.
Onze arran­ge­men­ten zijn te com­bi­ne­ren of uit te brei­den met 1 of meer­de­re nach­ten. Ook is het diner uit te brei­den met één of meer­de­re gan­gen tegen een klei­ne meer­prijs. 

Herfst op de Hol­ter­berg
RESERVEER

 • Culi­nair 3‑gangen diner
 • 1 over­nach­ting
 • Uit­ge­breid ont­bijt

Gas­tro­no­misch genie­ten
RESERVEER

 • Gas­tro­no­misch 5‑gangen diner
 • Ape­ri­tief
 • Bij­pas­sen­de wij­nen, tafel­wa­ter en kof­fie met zoe­te lek­ker­nij­en
 • 1 over­nach­ting
 • Uit­ge­breid ont­bijt

Ont­dek Sal­land
RESERVEER

 • 1 x 3‑gangen diner op de dag van aan­komst
 • Fiets- en wan­del­rou­tes
 • 2 over­nach­tin­gen
 • 2 x uit­ge­breid ont­bijt

Jin­gle Bells
RESERVEER

 • Culi­nair 4‑gangen diner
 • 1 over­nach­ting
 • Uit­ge­breid ont­bijt

Aan­kom­sten moge­lijk van­af 19 novem­ber.

Extra infor­ma­tie:
-De reser­ve­ring mag 48 uur voor aan­komst­da­tum kos­te­loos gean­nu­leerd of ver­zet wor­den
‑U kunt als voor­keur aan­ge­ven een twee­per­soons­bed of apar­te bed­den


Extra bij te boe­ken:

-Extra bed € 25,- per nacht
-Kin­der­ont­bijt (3 tot 12 jaar) € 7,25 per dag
-Kin­der­bed € 20,- per nacht
-Hon­den­ver­blijf € 9,50 per nacht 

Maat­re­ge­len die wij momen­teel han­te­ren:
‑Maxi­maal 4 per­so­nen per tafel
‑Komt u uit één huis­hou­den dan mag u aan 1 tafel plaats­ne­men
‑Vol­doen­de ruim­te in de res­tau­rants, zodat u vei­lig kunt dine­ren
‑Bij de ingang van het hotel staat een des­in­fec­tie-zuil voor uw han­den, maak hier gebruik van voor bin­nen­komst
‑Houd reke­ning met de mede­gas­ten en houdt vol­doen­de afstand
‑Bent u ver­kou­den of heeft u verhoging/koorts, dient u thuis te blij­ven
‑Tot slot: ont­span, beleef en geniet