Hotel­fa­ci­li­tei­ten

 

Hoog Hol­ten beschikt over de vol­gen­de hotel­fa­ci­li­tei­ten:

 

 • Gra­tis wifi
 • Kof­fie– en thee­f­a­ci­li­teit op kamers Deluxe en Sui­tes
 • Gra­tis rui­me par­keer­ge­le­gen­heid
 • 2 Laad­pa­len voor elek­tri­sche auto’s
 • Oplaad­punt voor E‑bikes
 • Fiets­ver­huur
 • 5 mul­ti­func­ti­o­ne­le zalen
 • Wel­l­ness­ruim­te (is tij­de­lijk geslo­ten)
 • Op ver­zoek ont­span­nings­mas­sa­ges te boe­ken
 • Diver­se acti­vi­tei­ten en out­door moge­lijk­he­den
 • Lich­te ser­re met uit­zicht op het bos
 • Sfeer­vol ovaal res­tau­rant voor lunch en diner
 • Res­tau­rant en Bras­se­rie 7 dagen per week geo­pend
 • Eén van de mooi­ste ter­ras­sen van Neder­land
 • 24 com­for­ta­be­le kamers met uit­zicht op de bos­tuin

 

 

 

 • NS-trein­sta­ti­on op loop­af­stand
 • Shutt­le­ser­vi­ce van en naar het NS-trein­sta­ti­on
 • Trouw- en feest­lo­ca­tie
 • Min­der vali­de toi­let aan­we­zig
 • Toe­gan­ke­lijk voor rol­stoel en rol­la­tor gebrui­kers
 • The Spa Col­lec­ti­on ver­zor­gings­pro­duc­ten op de kamers
 • Lees­ta­fel met kran­ten en maga­zi­nes
 • Baga­ge­op­slag
 • Föhn
 • Wek­dienst
 • Room­ser­vi­ce
 • Ont­bijt op bed
 • Kin­der­ont­bijt
 • Hon­den wel­kom in het hotel
 • Moge­lijk­heid tot plaat­sen van extra bed­den en kin­der­bed­den

Voor som­mi­ge hotel­fa­ci­li­tei­ten geldt een toe­slag.