Hotel­ka­mers

 

Onze hotel­ka­mers bie­den alle Com­fort en Luxe om heer­lijk te genie­ten van uw ver­blijf. De kamers Deluxe en Sui­te zijn voor­zien van een nes­pres­so machi­ne en water­ko­ker. Alle kamers heb­ben een prach­tig uit­zicht op de bos­tuin. 

Tiny (bed van 1.40)
RESERVEER

Kamer­groot­te: 20 m²
Bed­ty­pe: 1.40m breed
Bad­ka­mer met douche

Com­fort
RESERVEER

Kamer­groot­te: 24 m²
Bed­ty­pe: twin of double
Bad­ka­mer met douche

Deluxe
RESERVEER

Kamer­groot­te: 32 m²
Bed­ty­pe: double
Bad­ka­mer met dou­che en ligbad
Nes­pres­so­ma­chi­ne en waterkoker

Sui­te
RESERVEER

Kamer­groot­te: 50 m²
Bed­ty­pe: double
Bad­ka­mer met dou­che en tweepersoonsbad
Nes­pres­so­ma­chi­ne en waterkoker

Extra infor­ma­tie:
-De reser­ve­ring mag 48 uur voor aan­komst­da­tum kos­te­loos gean­nu­leerd of ver­zet worden
‑U kunt als voor­keur aan­ge­ven een twee­per­soons­bed of enke­le bedden

Extra bij te boeken:
-Extra bed € 25,- per nacht
-Kin­der­ont­bijt (3 tot 12 jaar) € 7,25 per dag
-Kin­der­bed € 20,- per nacht
-Hon­den­ver­blijf € 9,50 per nacht

Wij han­te­ren de vol­gen­de maatregelen:
‑Maxi­maal 4 per­so­nen per tafel (behal­ve 1 huishouden)
‑Houdt reke­ning met ande­re gasten
‑Na 20.00 uur schen­ken wij geen alco­ho­li­sche dran­ken meer
‑Bij de ingang staat een desinfectie-zuil
‑Het per­so­neel vol­doet aan alle hygiënevoorschriften
‑Bent u ver­kou­den of heeft u verhoging/koorts, dient u thuis te blijven
‑Tot slot: ont­span, beleef en geniet!