Hotel­ka­mers

 

Onze hotel­ka­mers bie­den alle Com­fort en Luxe om heer­lijk te genie­ten van uw ver­blijf. De kamers Deluxe en Sui­te zijn voor­zien van een nes­pres­so machi­ne en water­ko­ker. Alle kamers heb­ben een prach­tig uit­zicht op de bos­tuin. 

Tiny (bed van 1.40)
RESERVEER

Kamer­groot­te: 20 m²
Bed­ty­pe: 1.40m breed
Bad­ka­mer met douche

Com­fort
RESERVEER

Kamer­groot­te: 24 m²
Bed­ty­pe: twin of double
Bad­ka­mer met douche

Deluxe
RESERVEER

Kamer­groot­te: 32 m²
Bed­ty­pe: double
Bad­ka­mer met dou­che en ligbad
Extra zit­hoek
Nes­pres­so­ma­chi­ne en waterkoker
Sony blue­tooth speaker

Sui­te
RESERVEER

Kamer­groot­te: 50 m²
Bed­ty­pe: double
Bad­ka­mer met dou­che en tweepersoonsbad
Extra zit­hoek en eettafel
Nes­pres­so­ma­chi­ne en waterkoker
Sony blue­tooth speaker
TV in bedachterkant

Extra infor­ma­tie:
-De reser­ve­ring mag 48 uur voor aan­komst­da­tum kos­te­loos gean­nu­leerd of ver­zet worden
‑U kunt als voor­keur aan­ge­ven een twee­per­soons­bed of enke­le bedden

Extra bij te boeken:
-Extra bed € 25,- per nacht
-Kin­der­ont­bijt (3 tot 12 jaar) € 7,25 per dag
-Kin­der­bed € 20,- per nacht
-Hon­den­ver­blijf € 9,50 per nacht

Wij han­te­ren de vol­gen­de maatregelen:

-Bent u ver­kou­den of heeft u verhoging/koorts: blijf dan thuis
‑Het diner en ont­bijt ser­ve­ren wij momen­teel op uw hotel­ka­mer. Wij bren­gen het ont­bijt en de diner gerech­ten tot voor uw kamer (op een serveertafel).
‑Maxi­maal 2 per­so­nen per kamer
‑Uit­brei­den van diner is moge­lijk met een of meer­de­re gangen
‑Even­tu­e­le aller­gie­ën of dieet­wen­sen ont­van­gen wij graag voor aankomst
‑Bij de ingang van het hotel staat een des­in­fec­tie-zuil: maak hier gebruik van voor binnenkomst
‑Houd reke­ning met de ande­re gasten/personeel en houd vol­doen­de afstand

-Tot slot: ont­span, beleef en geniet