Iets te vie­ren?

 

Met fami­lie, vrien­den of collega’s? Ver­jaar­dag, recep­tie of groot feest: alles is moge­lijk!
Uit­ge­breid dine­ren, een buf­fet, luxe of met win­ter­se gerech­ten of een bar­be­cue.
Aan tafel of een “wal­king diner” waar­bij klei­ne gerecht­jes wor­den geser­veerd en ieder­een rond kan lopen.
Lek­ker dan­sen in de Gar­den Room of bor­re­len in de Wine Bar.
Graag maken wij een offer­te op maat.

foto's
foto's vieren
foto's