Jin­gle bells, Jin­gle bells…

 

Hoog Hol­ten wordt van­af eind novem­ber weer omge­to­verd tot een prach­tig sprook­jes­ho­tel. Dui­zen­de licht­jes, kerst­bo­men en heel veel versiering.
Onze kerstar­ran­ge­men­ten komen zo spoe­dig moge­lijk online.
Wilt u voor of na kerst komen loge­ren kan dat natuur­lijk ook. Wij heb­ben het spe­ci­a­le Jin­gle Bells arran­ge­ment samengesteld.

Kerst bij Hoog Holten

Jin­gle Bells
RESERVEER

* Culi­nair 4‑gangen diner
* 1 over­nach­ting in het mooi­ste kerst­ho­tel van Nederland
* Een uit­ge­breid ontbijt

(aan­kom­sten van­af 27 november)