Kerst bij Hoog Holten

 

Wij zijn van­af 10 novem­ber weer omge­to­verd tot een prach­tig sprook­jes­ho­tel. Dui­zen­den licht­jes, kerst­bo­men en héél veel versiering.
Genie­ten van een heer­lij­ke kerst­lunch of een gas­tro­no­misch kerstdiner.
Reser­ve­ren kan tele­fo­nisch 0548–361306 of per mail reservering@hoogholten.nl

Kerst

Kerst­lunch
€ 47,50 per persoon

Geniet bei­de kerst­da­gen van een culi­nai­re 3‑gan­gen keu­ze­lunch in een sprook­jes­ach­ti­ge omgeving!
Wij ont­van­gen u graag op 1e en 2e kerst­dag tus­sen 12.30 — 14.00 uur.

Kerst­di­ner
€ 85,00 per persoon

Op kerst­avond, 1e en 2e kerst­dag ver­zor­gen wij een gas­tro­no­misch 5‑gan­gen kerstdiner.
Voor­af­gaand aan het diner kunt u genie­ten van een spran­ke­lend ape­ri­tief met heer­lij­ke amuses.
Wij ont­van­gen u graag tus­sen 18.00 — 19.30 uur.