Lun­chen & Dineren

 

Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten is bekroond door Miche­lin met een Bib Gour­mand, wat staat voor een uit­ste­ken­de prijs- en kwa­li­teits­ver­hou­ding. Bij Bras­se­rie Bir­ds kunt u heer­lijk infor­meel, gezel­lig en goed lun­chen en dine­ren. Momen­teel zijn wij alleen geo­pend voor onze hotel­gas­ten. Wilt u toch heer­lijk dine­ren? Reser­veer dan een hotel­ka­mer met een van onze arran­ge­men­ten.

Res­tau­rant:
Diner: maan­dag t/m zon­dag 17:00 — 20:00 uur.

Bras­se­rie Birds:
Lunch: maan­dag t/m zon­dag 12:00 — 15:00 uur.
Diner: maan­dag t/m zon­dag 17:00 — 20:00 uur.