Lun­chen & Dine­ren

Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten is bekroond door Miche­lin met een Bib Gour­mand, wat staat voor een uit­ste­ken­de prijs- en kwa­li­teits­ver­hou­ding. Bij Bras­se­rie Bir­ds kunt u heer­lijk infor­meel, gezel­lig en goed lun­chen en dine­ren. 

Res­tau­rant:
Diner: maan­dag t/m zon­dag 17:00 — 20:00 uur.

Bras­se­rie Bir­ds:
Lunch: maan­dag t/m zon­dag 12:00 — 15:00 uur.
Diner: maan­dag t/m zon­dag 17:00 — 20:00 uur.

Res­tau­rant Hoog Hol­ten

Ontwerp zonder titel (5)
Meer infor­ma­tie

Bras­se­rie Bir­ds

IMG_0598
Meer infor­ma­tie