Over­nach­ten

 

Met 24 sfeer­vol­le twee­per­soons­ka­mers biedt Hoog Hol­ten uit­ste­ken­de over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den voor zowel de zake­lij­ke als de pri­vé gast.
Uw over­nach­ting com­bi­ne­ren met een culi­nair diner? Kijk dan eens bij de hote­lar­ran­ge­men­ten. Per sei­zoen zijn er ook nog diver­se aan­trek­ke­lijk geprijs­de Sei­zoens Spe­ci­als.

 

Bekijk onze hotel­ka­mers:

Com­fort (van­af € 80)

Bed­ty­pe: twin of dou­ble

Deluxe (van­af € 110)

Bed­ty­pe: dou­ble

Sui­te (van­af € 130)

Bed­ty­pe: dou­ble

Eco­no­my (van­af € 80)

Bed­ty­pe: 1.40m breed