Over­nach­ten

 

Met 24 sfeer­vol­le twee­per­soons­ka­mers biedt Hoog Hol­ten uit­ste­ken­de over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den voor zowel de zake­lij­ke als de pri­vé gast. In een prach­tig groe­ne omge­ving even genie­ten van de rust en flui­ten­de vogel­tjes.
Bekijk ook onze pagi­na hotel­spe­ci­als voor een leu­ke aan­bie­ding. 

Eco­no­my

Kamer­groot­te: 20 m²
Bed­ty­pe: 1.40m breed
Bad­ka­mer met dou­che

Com­fort

Kamer­groot­te: 24 m²
Bed­ty­pe: twin of dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che

Deluxe 

Kamer­groot­te: 32 m²
Bed­ty­pe: dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che en lig­bad
Nes­pres­so­ma­chi­ne en water­ko­ker

Sui­te 

Kamer­groot­te: 50 m²
Bed­ty­pe: dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che en twee­per­soons­bad
Nes­pres­so­ma­chi­ne en water­ko­ker

Reser­veer hier uw kamer:

Ande­re bezoe­kers beke­ken ook: 

Foto hotelarrangementen
Vei­lig even weg