Over­nach­ten

 

Met 24 sfeer­vol­le twee­per­soons­ka­mers biedt Hoog Hol­ten uit­ste­ken­de over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den voor zowel de zake­lij­ke als de pri­vé gast. De kamer­prijs vari­eert per nacht (afhan­ke­lijk van de beschik­baar­heid) en is exclu­sief ont­bijt á €14,50 p.p. en ver­blijfs­be­las­ting á €2,00 p.p.
Uw over­nach­ting com­bi­ne­ren met een culi­nair diner? Kijk dan eens bij de hote­lar­ran­ge­men­ten. Per sei­zoen zijn er ook nog diver­se aan­trek­ke­lijk geprijs­de Sei­zoens Spe­ci­als.

Onze kamer­ty­pes (klik op de foto’s voor een ver­gro­ting):

Eco­no­my (van­af € 74)

Kamer­groot­te: 20 m2
Bed­ty­pe: 1.40m breed
Bad­ka­mer met dou­che

Com­fort (van­af € 84)

Kamer­groot­te: 24 m2
Bed­ty­pe: twin of dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che

Deluxe (van­af € 114)

Kamer­groot­te: 32 m2
Bed­ty­pe: dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che en lig­bad
Nes­pres­so­ma­chi­ne en water­ko­ker

Sui­te (van­af € 134)

Kamer­groot­te: 50 m2
Bed­ty­pe: dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che en jacuz­zi
Nes­pres­so­ma­chi­ne en water­ko­ker

Reser­veer hier uw kamer: