Over­nach­ten

 

Hoog Hol­ten is gele­gen mid­den in de bos­sen van de Hol­ter­berg. Met 24 sfeer­vol­le twee­per­soons­ka­mers een uit­ste­ken­de over­nach­tings­mo­ge­lijk­heid voor zowel de zake­lij­ke als de pri­vé gast. In een prach­tig groe­ne omge­ving even genie­ten van de rust en mooie natuur.