Over­nach­ten

Met 24 sfeer­vol­le twee­per­soons­ka­mers biedt Hoog Hol­ten uit­ste­ken­de over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den voor zowel de zake­lij­ke als de pri­vé gast. In een prach­tig groe­ne omge­ving even genie­ten van de rust en flui­ten­de vogel­tjes.
Bekijk ook onze pagi­na hote­lar­ran­ge­men­ten voor leu­ke aan­bie­din­gen. 

Tiny (bed van 1.40)
RESERVEER

Kamer­groot­te: 20 m²
Bed­ty­pe: 1.40m breed
Bad­ka­mer met dou­che

Com­fort
RESERVEER

Kamer­groot­te: 24 m²
Bed­ty­pe: twin of dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che

Deluxe
RESERVEER

Kamer­groot­te: 32 m²
Bed­ty­pe: dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che en lig­bad
Nes­pres­so­ma­chi­ne en water­ko­ker

Sui­te
RESERVEER

Kamer­groot­te: 50 m²
Bed­ty­pe: dou­ble
Bad­ka­mer met dou­che en twee­per­soons­bad
Nes­pres­so­ma­chi­ne en water­ko­ker

Extra infor­ma­tie:
-De reser­ve­ring mag 48 uur voor aan­komst­da­tum kos­te­loos gean­nu­leerd of ver­zet wor­den
‑U kunt als voor­keur aan­ge­ven een twee­per­soons­bed of enke­le bed­den

Extra bij te boe­ken:
-Extra bed € 25,- per nacht
-Kin­der­ont­bijt (3 tot 12 jaar) € 7,25 per dag
-Kin­der­bed € 20,- per nacht
-Hon­den­ver­blijf € 9,50 per nacht

Maat­re­ge­len die wij momen­teel han­te­ren:
‑Maxi­maal 3 per­so­nen per tafel
‑Komt u uit één huis­hou­den dan mag u aan 1 tafel plaats­ne­men
‑Vol­doen­de ruim­te in de res­tau­rants en op het ter­ras, zodat u vei­lig kunt dine­ren
‑Even­tu­e­le dieet­wen­sen kunt u bij het maken van de reser­ve­ring door­ge­ven
‑Bij de ingang van het hotel staat een des­in­fec­tie-zuil voor uw han­den, maak hier gebruik van voor bin­nen­komst
‑Houd reke­ning met de mede­gas­ten en houdt vol­doen­de afstand
‑Bent u ver­kou­den of heeft u verhoging/koorts, dient u thuis te blij­ven
‑Tot slot: ont­span, beleef en geniet