Res­tau­rant

 

Helaas is momen­teel het res­tau­rant geslo­ten voor diner. Uiter­aard is het wel moge­lijk om uit­ge­breid te komen lun­chen.

 

Wij koken met liefde
Lang tafe­len, een goed gesprek, een mooi glas wijn en heer­lij­ke gerech­ten: dat is culi­nair genie­ten. Miche­lin geeft ons al jaren een Bib Gour­mand en wij zijn trots op deze onder­schei­ding voor een uit­ste­ken­de prijs-kwa­li­teit verhouding.
Chef-kok Marc Boti, Sous-chef Andy Mees­ter en hun jon­ge, talent­vol­le keu­ken­team wor­den geïn­spi­reerd door krui­den en ingre­di­ën­ten uit de hele wereld, onze eigen regio en de seizoenen.
Maar ze koken voor­al met aan­dacht en lief­de. Dat is wat je proeft en ziet aan de gerechten.
Reser­ve­ren kan via 0548–361306 of  reservering@hoogholten.nl

 

Menu van de Chef

Wij kie­zen ervoor om u te ver­wen­nen met een dage­lijks wis­se­lend culi­nair menu op niveau.
Wij wer­ken dus zon­der een à la car­te kaart.
Ons gas­tro­no­misch menu bevat een afwis­se­ling van vis, vlees en vege­ta­ri­sche gerechten.
Onze keu­ken­bri­ga­de kookt met wis­se­len­de pro­duc­ten van het seizoen.
Dit geeft ons de ruim­te om u als gast maxi­maal te verwennen.
Wij hou­den natuur­lijk reke­ning met aller­gie­ën en ande­re dieetwensen.

3‑gangen menu  € 42,50
4‑gangen menu  € 52,50
5‑gangen menu  € 60,00

Vege­ta­risch diner 

Uiter­aard kunt u ook vege­ta­risch bij ons dineren.
De chef stelt graag een pas­send menu voor u samen!

3‑gangen menu  € 42,50
4‑gangen menu  € 52,50
5‑gangen menu  € 60,00

Wij han­te­ren de vol­gen­de maatregelen:
-Bij aan­komst con­tro­le­ren wij op het Coronatoegangsbewijs
‑Bij de ingang van het hotel staat een des­in­fec­tie-zuil: maak hier gebruik van voor binnenkomst
‑Het res­tau­rant is van 12.00 — 17.00 uur geopend
‑Tot slot: ont­span, beleef en geniet