Res­tau­rant

Niet voor niets begint onze naam met Res­tau­rant: eten, een mooi glas wijn en lang tafe­len, dat is culi­nair genie­ten. Er wordt door chef-kok Marc Boti, sous-chef Andy Mees­ter en hun jon­ge, talent­vol­le keu­ken­team inter­na­ti­o­naal en ver­ras­send gekookt.

Hoog Hol­ten is door Miche­lin voor het 9e jaar op rij bekroond met een Bib Gour­mand, wat staat voor een uit­ste­ken­de prijs/kwaliteit ver­hou­ding.

Anders dan u van ons gewend bent wer­ken wij momen­teel met een 3‑gangen keu­ze­me­nu voor € 42,50 per per­soon. Het diner is even­tu­eel uit te brei­den met een of meer­de­re gan­gen.  Naast ons menu ser­ve­ren wij ook een wis­se­lend week­me­nu of een ver­ras­sings­me­nu van de chef. Joseph Dover­mann en Kri­sty Nij­land zor­gen voor mooie bij­pas­sen­de wij­nen bij de gerech­ten.
Geo­pend van maan­dag t/m zon­dag 18:00 — 21:00 uur.

 

Voor­ge­rech­ten

Huis­ge­rook­te zalm met sala­de van Hol­land­se gar­na­len, zoet­zu­re kom­kom­mer en jus van Gran­ny Smith
***
Steak tar­taar met pic­ca­lil­ly, inge­leg­de bloem­kool en ven­kel­cur­ry
***
Knol­sel­de­rij van de bar­be­cue, vinai­gret­te van gefer­men­teer­de knof­look, zuring­may­o­nai­se en gedroog­de ui

Soep (toe­slag € 7,50)

Romi­ge bis­que van schaal- en schelp­die­ren met ver­se krui­den en vanil­le olie
***
Medi­ter­ra­ne cour­get­te soep met pijn­boom­pit­ten, bos­ui en olijf­olie

Tus­sen­ge­rech­ten (toe­slag € 10,00)

Gestoof­de mini octo­pus met risot­to nero en schuim van Par­me­zaan
***
Ren­dang met gestoof­de groe­ne kool, radijs kim­chi en kroe­poek
***
Capre­se met bur­ra­ta, ven­kel-pes­to, aman­del en een vinai­gret­te van basi­li­cum

Hoofd­ge­rech­ten

Kabel­jauw­fi­let met urud dahl, cher­ry­to­maat, espu­ma van kaf­fir en kori­an­der
***
Zacht gegaar­de pro­cu­reur met duxel­les, bos­peen en een eigen jus
***
Stamp­pot van bloem­kool­blad met sal­sa ver­de en kro­kan­te brick­deeg

Des­serts

Water­me­loen met gaz­pa­cho water­me­loen en sor­bet van citrus & ver­vei­ne
***
Bava­rois van braam met sal­mi­ak crè­me, yog­hurt crum­ble en jus van trek­drop
***
Assor­ti­ment van 4 Euro­pe­se kazen met rozij­nen-vij­gen­brood en wal­no­ten

Menu van de Chef

Naast ons menu kunt u er ook voor kie­zen om u lek­ker te laten ver­ras­sen door onze chef.
Heeft u dieetwensen/allergieën? Laat ons dit weten en laat uw menu ver­der over aan de cre­a­ti­vi­teit van ons keu­ken­team!

3‑gangen sur­pri­se­me­nu € 42,50

4‑gangen sur­pri­se­me­nu € 52,50

5‑gangen sur­pri­se­me­nu € 60,00

Vege­ta­risch diner

Uiter­aard kunt u ook vege­ta­risch bij ons dine­ren.
De chef stelt graag een pas­send menu voor u samen!

Wij han­te­ren de vol­gen­de maat­re­ge­len:
— reser­veer voor­af een tafel
— maxi­maal 3 per­so­nen per tafel (behal­ve 1 huis­hou­den)
— houdt reke­ning met ande­re gas­ten
— bij de ingang staat een des­in­fec­tie-zuil, maak hier gebruik van
— bij aan­vang hou­den wij een kor­te gezond­heids­check
— het per­so­neel vol­doet aan alle hygi­ë­ne­voor­schrif­ten
— tot slot: ont­span, beleef en geniet!