Sei­zoens Spe­ci­al

 

Kom genie­ten bij Hoog Hol­ten en maak gebruik van de Sei­zoens Spe­ci­al. Elk sei­zoen weer een ande­re aan­bie­ding!

Seizoens Special foto's

Zomer­se spe­ci­als voor juli en augus­tus

Mmm zomer: zon, lang licht, zin­gen­de vogels, lek­ker fiet­sen, bui­ten eten en er lek­ker op uit…Terwijl de prach­ti­ge len­te voort­duurt, is de zomer in aan­tocht. Wij heb­ben er zin in!
Ook genie­ten op heer­lij­ke ter­ras van Hoog Hol­ten? In juli en augus­tus heb­ben wij een zomer­se spe­ci­al:

2-daag­se Zomer­spe­ci­al:
Een ont­span­nen over­nach­ting, culi­nair 3-gan­gen diner en ont­bijt voor €149,- per kamer (€74,50 p.p.)

3-daag­se Zomer­spe­ci­al:
Of blijft u lie­ver 2 nach­ten heer­lijk sla­pen? Inclu­sief een culi­nair 3-gan­gen diner op de dag van aan­komst en 2 x ont­bijt voor €219,- per kamer (119,50 p.p.)

Deze spe­ci­als zijn gel­dig van zon­dag t/m vrij­dag op basis van een kamer com­fort.