Sei­zoens Spe­ci­al

 

Kom genie­ten bij Hoog Hol­ten en maak gebruik van de Sei­zoens Spe­ci­al. Elk sei­zoen weer een ande­re aan­bie­ding!
Niet wat u zoekt? Klik dan hier
 voor onze ande­re hote­lar­ran­ge­men­ten.

Heer­lijk Herfstar­ran­ge­ment

Lek­ker wan­de­len of fiet­sen, opwar­men in de sau­na of het Turk­se stoom­bad en daar­na uit­ge­breid dine­ren met een goed glas wijn.

Met ons Heer­lijk Herfstar­ran­ge­ment geniet u tot en met 22 novem­ber van­af slechts €90,- per per­soon van een ont­span­nen over­nach­ting, uit­ge­breid ont­bijt, culi­nair 5-gan­gen diner en onbe­perkt gebruik van de wel­l­ness.

Prijs vari­eert per dag en is afhan­ke­lijk van beschik­baar­heid en kamer­ty­pe.

Reser­veer uw kamer onli­ne via onder­staan­de boe­kings­mo­du­le, of mail naar reservering@hoogholten.nl.

Pre Christ­mas

Wij zijn de kerst­bal­len aan het oppoet­sen, de licht­jes aan het tes­ten en de plan­nen aan het maken.
Van­af 23 novem­ber is Hoog Hol­ten weer omge­to­verd tot een kerst­pa­leis. Omdat het dan nog even duurt tot het echt kerst­mis is, bie­den wij u een mooie spe­ci­al om alvast hele­maal in de kerst­stem­ming te komen!

1 over­nach­ting inclu­sief culi­nair 4-gan­gen diner in een gewel­dig kerst­de­cor, een uit­ge­breid ont­bijt en onbe­perkt genie­ten van de wel­l­ness van­af €90,- per per­soon.

Prijs vari­eert per dag en is afhan­ke­lijk van beschik­baar­heid en kamer­ty­pe.

Reser­veer uw kamer onli­ne via onder­staan­de boe­kings­mo­du­le, of mail naar reservering@hoogholten.nl.