Jin­gle bells, Jin­gle bells…

 

Kom bij ons in het hotel loge­ren in kerst­sfe­ren. Het hotel wordt van­af 22 novem­ber omge­to­verd tot een prach­ti­ge sprook­jes­we­reld.
Alleen bij ons komen lun­chen of dine­ren met kerst? Ook dat is natuur­lijk moge­lijk, klik dan hier voor meer infor­ma­tie.

Jin­gle bells arran­ge­ment
Jin­gle bells arran­ge­ment van­af € 107,50 per per­soon.
Kom voor en na kerst­mis bij ons loge­ren.
Aan­komst is moge­lijk van­af 18 novem­ber.

Dit is inclu­sief:
-1 over­nach­ting in een kamer Com­fort
-Culi­nair 4‑gangen diner
-Uit­ge­breid ont­bijt
‑Kof­fie­ont­vangst
‑Gebruik van de wel­l­ness tij­dens uw ver­blijf

Kerst­mis
Kerstar­ran­ge­ment 1 nacht € 185,00 per per­soon.
Dit is inclu­sief:
-1 over­nach­ting in een kamer Com­fort
-Ont­vangst met koffie/thee en iets lek­kers
-Glas cava met amu­ses
-Gas­tro­no­misch 5‑gangen kerst­di­ner
-Uit­ge­breid kerstont­bijt

Alle prij­zen zijn op basis van een kamer Com­fort.
Toe­slag kamer Deluxe € 30,00 per kamer per nacht.
Toe­slag kamer Sui­te € 50,00 per kamer per nacht.
Toe­slag kamer een­per­soons­ge­bruik € 30,00 per kamer per nacht.