Sei­zoens Spe­ci­al

 

Kom genie­ten bij Hoog Hol­ten en maak gebruik van de Sei­zoens Spe­ci­al. Elk sei­zoen weer een ande­re aan­bie­ding!
Niet wat u zoekt? Klik dan hier
 voor onze ande­re hote­lar­ran­ge­men­ten.

wandelen

Zomer­spe­ci­als

De zomer is begon­nen! Voor veel men­sen is het aftel­len begon­nen, nog een paar weken en dan begint de vakan­tie.
Wij kun­nen niet wach­ten om u weer in de wat­ten te mogen leg­gen, daar­om 2 mooie spe­ci­als om deze zomer te komen genie­ten op ons prach­ti­ge ter­ras!

Zomer Spe­ci­al 1 nacht
1 over­nach­ting in een twee­per­soons­ka­mer Com­fort met een culi­nair 3-gan­gen diner en uit­ge­breid ont­bijt.
€ 159,00 per kamer.

Zomer Spe­ci­al 2 nach­ten
2 nach­ten in een twee­per­soons­ka­mer Com­fort met op de 1e avond een culi­nair 3-gan­gen diner en 2x uit­ge­breid ont­bijt.
€229,00 per kamer.

De spe­ci­als zijn gel­dig op alle dagen van de week in juli en augus­tus. Voor de vrij­dag- en zater­dag­nacht geldt een toe­slag à €10,- per kamer per nacht.

Reser­veer uw kamer onli­ne via onder­staan­de boe­kings­mo­du­le, of mail naar reservering@hoogholten.nl.