Ja, ik wil!

 

Van har­te gefe­li­ci­teerd met jul­lie voor­ge­no­men huwe­lijk! Wij maken er graag de mooi­ste dag van.
Alles onder één dak: van het offi­ci­ë­le jawoord tot heer­lijk loge­ren in een luxe sui­te na afloop van de spet­te­ren­de feest­avond. Geen stan­daard invul­ling van jul­lie spe­ci­a­le dag: alles is moge­lijk!

Film­pje trouw­pri­eel

Trouw­pri­eel

Foto hotelarrangementen (2)

Plech­tig­heid bin­nen

IMG_E2326

Eigen ter­ras

Foto hotelarrangementen (1) (1)

Je eigen ter­ras en tuin

De loper wordt voor jul­lie uit­ge­rold. Met mooi weer trou­wen jul­lie in de tuin en anders in de Gar­den Room of het res­tau­rant. De bruids­taart wordt aan­ge­sne­den en de Cham­pag­ne ont­kurkt. De prach­ti­ge feest­zaal heeft een pri­vé-ter­ras en ‑tuin en is de per­fec­te loca­tie voor jul­lie recep­tie of feest.

Blijf je ook loge­ren?

Wil je een chi­que diner, infor­me­le bar­be­cue, uit­ge­breid buf­fet of wal­king din­ner? Wil je, samen met fami­lie en getui­gen blij­ven loge­ren en de vol­gen­de och­tend nage­nie­ten bij het ont­bijt? Jul­lie zijn van har­te wel­kom voor een rond­lei­ding en een per­soon­lijk gesprek zodat we, geheel vrij­blij­vend, een offer­te op maat kun­nen maken.