Vaca­tu­res

 

Op weg naar deze nieu­we baan kun je al genie­ten van de prach­ti­ge omge­ving want Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten ligt mid­den in de bos­sen op de Holterberg.
Je sol­li­ci­teert bij een veel­zij­dig bedrijf: 24 hotel­ka­mers, 2 res­tau­rants, ver­ga­der­za­len en de mooi­ste trouwlocatie.
Elke dag is hier anders en samen met je leu­ke nieu­we collega’s ga je onze gas­ten een gewel­di­ge erva­ring geven.

064B2FC0-B503-43BA-BBEB-D42D1A4E035A

De keu­ken­bri­ga­de zoekt een keu­ken­hulp!

Je bent voor­al druk met de afwas maar ook in te zet­ten voor ande­re klus­sen in de keuken.
Hard wer­ken in een gezel­lig team!

* Vro­lijk, een aan­pak­ker, col­le­gi­aal en flexibel
* Part-time of full-time
* Dagen en uren in overleg
* Beta­ling vol­gens horeca-cao

Sol­li­ci­te­ren kan via: info@hoogholten.nl
Bel­len voor meer infor­ma­tie: 0548 361306

Restaurant nieuw (1)

Je nieu­we collega’s in de bedie­ning zijn op zoek naar een part­ti­me / full­ti­me gast­heer of gast­vrouw. We vin­den het fijn als je al erva­ring hebt maar vin­den het voor­al belang­rijk dat je ple­zier hebt in het werk en gast­vrij bent voor onze gasten.

Gast­heer of gast­vrouw in de bediening:

* Bij voor­keur met erva­ring of een horeca-opleiding
* Vro­lijk, een aan­pak­ker, col­le­gi­aal en voor­al: gastvrij
* Part­ti­me / full­ti­me baan, beta­ling vol­gens hore­ca cao

Sol­li­ci­te­ren kan via: info@hoogholten.nl
Bel­len voor meer infor­ma­tie: 0548 361306

Foto gerecht boekje (1)

Onze koks wil­len het team uit­brei­den met een zelf­stan­dig wer­kend kok. Hoog Hol­ten heeft al jaren een Bib Gour­mand. Er wordt met pas­sie gekookt: niet alleen voor het res­tau­rant maar ook voor de brui­lof­ten en ande­re fees­te­lij­ke diners.

Zelf­stan­dig wer­kend kok (m/v)

* Bij voor­keur met erva­ring of een koks-opleiding
* Cre­a­tief, een aan­pak­ker, col­le­gi­aal en team-player
* Full­ti­me baan, beta­ling vol­gens hore­ca cao

Sol­li­ci­te­ren kan via: info@hoogholten.nl
Bel­len voor meer infor­ma­tie: 0548 361306