Vaca­tu­res


Gezocht:
Leu­ke collega’s met een gro­te glim­lach die wil­len knal­len in onze bedie­ning, de keu­ken en huishouding.


Op weg naar deze nieu­we baan kun je al genie­ten van de prach­ti­ge omge­ving want Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten ligt mid­den in de bos­sen op de Holterberg.
Je sol­li­ci­teert bij een veel­zij­dig bedrijf: 24 hotel­ka­mers, 2 res­tau­rants, ver­ga­der­za­len en de mooi­ste trouwlocatie.
Elke dag is hier anders en samen met je leu­ke nieu­we collega’s ga je onze gas­ten een gewel­di­ge erva­ring geven.

 

We horen graag van je!
Joseph, Kri­sty, Fan­ny, Luuk, Daniel­le, Soli­ta, Cait­lin, Pau­lien, Robin, Esmee, Hel­een, Sam, Marc, Andy, Stan, Kevin, Gil, Adi­n­da, Ilse, Ingrid, Gre­ta en vele ande­re collega’s

Gerecht keuken

Onze koks wil­len het team uit­brei­den met een zelf­stan­dig wer­ken­de kok.
Hoog Hol­ten heeft al jaren een Bib Gour­mand. Er wordt met pas­sie gekookt: niet alleen voor het res­tau­rant en de bras­se­rie maar ook voor de brui­lof­ten en ande­re fees­te­lij­ke diners.

 

Zelf­stan­dig wer­kend kok (m/v)
* Bij voor­keur met erva­ring of een koks-opleiding
* Cre­a­tief, een aan­pak­ker, col­le­gi­aal en team-player
* Full­ti­me baan, beta­ling vol­gens hore­ca cao

Sol­li­ci­te­ren kan via: info@hoogholten.nl
Bel­len voor meer infor­ma­tie: 0548 361306

Restaurant Hoog Holten

Je nieu­we collega’s in de bedie­ning zijn op zoek naar een full­ti­me gast­heer of gast­vrouw voor het res­tau­rant en de bras­se­rie. We vin­den het fijn als je al erva­ring hebt maar vin­den het voor­al belang­rijk dat je ple­zier hebt in het werk en gast­vrij bent voor onze gasten.

 

Gast­heer of gast­vrouw in de bediening:
* Bij voor­keur met erva­ring of een horeca-opleiding
* Vro­lijk, een aan­pak­ker, col­le­gi­aal en voor­al: gastvrij
* Full­ti­me baan, beta­ling vol­gens hore­ca cao

Sol­li­ci­te­ren kan via: info@hoogholten.nl
Bel­len voor meer infor­ma­tie: 0548 361306

F65A7896NadinedeRuiterFotografie (1)

Het huis­houd­team zoekt ver­ster­king om alle kamers en ande­re ruim­tes strak en stra­lend te maken.

Medewerk(st)er Huis­hou­ding
* Bij voor­keur met ervaring
* Vro­lijk, een aan­pak­ker, col­le­gi­aal en liefst met een schoonmaak-tic 🙂

* Part­ti­me baan: dagen en uren in overleg
* Beta­ling vol­gens horeca-cao

Sol­li­ci­te­ren kan via: info@hoogholten.nl
Bel­len voor meer infor­ma­tie: 0548 361306