Vaca­tu­res

 

Op weg naar deze nieu­we baan kun je al genie­ten van de prach­ti­ge omge­ving want Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten ligt mid­den in de bos­sen op de Holterberg.
Je sol­li­ci­teert bij een veel­zij­dig bedrijf: 24 hotel­ka­mers, 2 res­tau­rants, ver­ga­der­za­len en de mooi­ste trouwlocatie.
Elke dag is hier anders en samen met je leu­ke nieu­we collega’s ga je onze gas­ten een gewel­di­ge erva­ring geven.

064B2FC0-B503-43BA-BBEB-D42D1A4E035A

De keu­ken­bri­ga­de zoekt een afwastopper!

Als afwas­ser ben jij een onmis­ba­re kracht in de keuken.
We zoe­ken iemand die het snel weg­wer­ken van de afwas als een uit­da­ging ziet, in plaats van als een ver­ve­len­de klus.
Jij rent in ieder geval niet weg voor vie­ze han­den!

* Vro­lijk, een aan­pak­ker, col­le­gi­aal en flexibel
* Dagen en uren in overleg
* Beta­ling vol­gens horeca-cao

Sol­li­ci­te­ren kan via: info@hoogholten.nl
Bel­len voor meer infor­ma­tie: 0548 361306