Vaca­tu­res

 

Met regel­maat zijn wij op zoek naar ver­ster­king voor ons leu­ke, gezel­li­ge en hech­te team!
Staat er geen vaca­tu­re voor je bij? Stuur dan een open sol­li­ci­ta­tie met je CV naar info@hoogholten.nl.

Gastheer/Gastvrouw bedie­ning

Beschik jij over een stra­len­de glim­lach? En hou je van afwis­se­ling?
Bij Hoog Hol­ten is geen dag het­zelf­de!
De ene keer zake­lij­ke gas­ten voor ver­ga­de­rin­gen en trai­nin­gen, de ande­re keer pri­vé gas­ten die lek­ker culi­nair wil­len genie­ten en ver­vol­gens de dag erna een schit­te­ren­de brui­loft.

Zie jij jezelf hier tus­sen pas­sen? Laat het ons weten!
Op kor­te ter­mijn zoe­ken wij name­lijk een full­ti­me gastheer/gastvrouw.

Inte­res­se? Dan ont­van­gen we graag je moti­va­tie met CV op info@hoogholten.nl t.a.v. Joseph Dover­mann.