Vaca­tu­res

 

Met regel­maat zijn wij op zoek naar ver­ster­king voor ons leu­ke, gezel­li­ge en hech­te team!
Staat er geen vaca­tu­re voor je bij? Stuur dan een open sol­li­ci­ta­tie met je CV naar info@hoogholten.nl.

Ont­bijt­da­me (heer)

Heb jij GEEN och­tend­hu­meur? Dan kun je bij ons komen wer­ken als ont­bijt­da­me (heer). Wij zoe­ken een vro­lij­ke en flexi­be­le vrouw of man om in het week­end onze hotel­gas­ten te ver­wen­nen met een heer­lijk ont­bijt.

Geen erva­ring in de hore­ca? Pri­ma, je krijgt leu­ke collega’s die het je alle­maal leren!

Werk­tij­den: iede­re zater­dag en zon­dag van 7.00 — 13.00 uur.
Per­fect te com­bi­ne­ren met een gezin met school­gaan­de kin­de­ren!

Inte­res­se? Mail naar info@hoogholten.nl of bel 0548–361306