Zake­lijk

 

Hoog Hol­ten zake­lijk: cen­traal gele­gen en goed bereik­baar met auto of trein is Hoog Hol­ten de per­fec­te loca­tie voor ver­ga­de­rin­gen. Tot twaalf per­so­nen in de inspi­re­ren­de bibli­o­theek, met maxi­maal 25 per­so­nen in de Forest Room en tot 70 per­so­nen in de Gar­den Room.
Al onze zalen beschik­ken over dag­licht en gra­tis WIFI, en bea­mer, scherm en flip-over zijn aan­we­zig.
De Forest Room en Gar­den Room zijn tevens voor­zien van air­con­di­ti­o­ning.

Tij­dens uw pau­ze kunt u even bij­ko­men in de ser­re, bar of op ons prach­ti­ge ter­ras, óf even lek­ker erop­uit in de prach­ti­ge omge­ving? Wij hel­pen u graag!
Par­ke­ren kan gra­tis op ons eigen par­keer­ter­rein.

Ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten

zakelijk
Lees meer

Ver­ga­der­breaks

zakelijk fietsen
lees meer

Bor­rel­bon

zakelijk
lees meer

Zalen­over­zicht Hoog Hol­ten

 

Hier­on­der een impres­sie van de ver­schil­len­de zalen.
Rond­lo­pen in onze zalen? Bekijk dan onze vir­tu­e­le tour.

Gar­den Room

100 m²

Wine Bar

60 m²

Forest Room

80 m²

Bibli­o­theek

25 m²