Zake­lijk

 

Hoog Hol­ten zake­lijk: cen­traal gele­gen en goed bereik­baar met auto of trein is Hoog Hol­ten de per­fec­te loca­tie voor ver­ga­de­rin­gen. Tot 10 per­so­nen in de bibli­o­theek, met maxi­maal 25 per­so­nen in de Forest Room en tot 70 per­so­nen in de Gar­den Room.
Al onze zalen beschik­ken over dag­licht en gra­tis WIFI, en bea­mer, scherm en flip-over zijn aan­we­zig. Par­ke­ren kan gra­tis op ons eigen par­keer­ter­rein en wij beschik­ken over 2 elek­tri­sche laadpalen.
Tij­dens uw pau­ze kunt u even bij­ko­men in de ser­re, bar of op ons prach­ti­ge ter­ras, óf even lek­ker erop­uit in de prach­ti­ge omge­ving? Wij hel­pen u graag ver­der met het orga­ni­se­ren van een vergaderbreak.