Bor­rel­bon

 

Nieuw bij Hoog Hol­ten: de bor­rel­bon!
Ver­ras uw per­so­neel of zaken­re­la­tie met een leu­ke cadeau­bon voor een vrij­mi­bo (of domi­bo, woe­mi­bo, dimi­bo etc). Wij zijn dage­lijks geo­pend.

1,5 uur gezel­lig bor­re­len met collega’s of vrien­den onder het genot van een lek­ker drank­je met een heer­lijk tapas­pla­teau.

Prijs: €18,50 per per­soon (van­af 2 per­so­nen).
De bon kan wor­den geper­so­na­li­seerd met de naam van de ont­van­ger en een per­soon­lij­ke tekst.

Neem con­tact met ons op via reservering@hoogholten.nl of 0548–361306 voor meer infor­ma­tie.

zakelijk