Christ­mas Sty­le Event

 

Vol­gens Engel­se tra­di­tie wordt Hoog Hol­ten eind novem­ber omge­to­verd tot een sprook­jes­ach­tig kerst­ho­tel: kerst­bo­men, kerst­slin­gers, kerst­bal­len, heeeel veel klei­ne kerst­lamp­jes, kaar­sen en spark­les…

Van­af vrij­dag 23 novem­ber kunt u hier terecht voor uw eigen Christ­mas Sty­le Event: een klan­ten­di­ner, kan­toor­feest­je, heer­lijk dine­ren of wat drin­ken met vrien­den.

Kei­hard gewerkt dit jaar? Samen terug­kij­ken op een geslaagd jaar?
We horen graag wat u wilt en maken een arran­ge­ment op maat.
Alles is moge­lijk: een uit­ge­brei­de bor­rel, dine­ren in stijl, infor­meel met een buf­fet of een spet­te­rend feest.

Het decor is onver­ge­te­lijk en ner­gens anders zo mooi, het eten is heer­lijk en onze gast­vrij­heid veel gepre­zen!

Bor­re­lar­ran­ge­ment
Van­af €15,00 p.p. ser­ve­ren wij 2 uur lang heer­lij­ke hap­jes en onbe­perkt dran­ken.

Feest­avondar­ran­ge­ment
Van­af €34,50 p.p. ser­ve­ren wij 4 uur lang onbe­perkt dran­ken en gaan wij rond met diver­se war­me- en kou­de hap­jes.

Diner­ar­ran­ge­ment
Van­af €57,50 p.p. ver­zor­gen wij een culi­nair 3-gan­gen diner met mooie bij­pas­sen­de wij­nen.