Ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten

 

Voor uw zake­lij­ke bij­een­komst heb­ben wij zes ver­schil­len­de ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten beschik­baar, die te boe­ken zijn van­af 4 per­so­nen. Uiter­aard kun­nen wij ook een arran­ge­ment op maat samen­stel­len, aan­ge­past aan uw wen­sen.
Bij het 24-uurs en 32-uurs arran­ge­ment is de voor­over­nach­ting op zon­dag gra­tis. U betaalt alleen voor ont­bijt en ver­blijfs­be­las­ting.

IMG_3859

4 uurs met lunch € 50,- per per­soon

 • Ont­vangst met kof­fie, thee en koek­jes
 • Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
 • Gebruik van bea­mer, scherm en fli­po­ver
 • Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koek­jes
 • Uit­ge­brei­de lunch

Meer infor­ma­tie
Vergader.Website

4 uurs met diner €65,- per per­soon

 • Ont­vangst met kof­fie, thee en koek­jes
 • Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
 • Gebruik van bea­mer, scherm en fli­po­ver
 • Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koek­jes
 • Culi­nair 3‑gangen diner

Meer infor­ma­tie
IMG_2398

8 uurs €60,- per per­soon

 • Ont­vangst met kof­fie, thee en koek­jes
 • Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
 • Gebruik van bea­mer, scherm en fli­po­ver
 • Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koek­jes
 • Uit­ge­brei­de lunch

Meer infor­ma­tie
Ontwerp zonder titel (4)

12 uurs €95,- per per­soon

 • Ont­vangst met kof­fie, thee en koek­jes
 • Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
 • Gebruik van bea­mer, scherm en fli­po­ver
 • Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koek­jes
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Culi­nair 3‑gangen diner

 

Meer infor­ma­tie
Ontwerp zonder titel (2)

24 uurs €175,- per per­soon

 • Ont­vangst met kof­fie, thee en koek­jes
 • Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
 • Gebruik van bea­mer, scherm en fli­po­ver
 • Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koek­jes
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Culi­nair 3‑gangen diner
 • Over­nach­ting in com­for­ta­be­le gas­ten­ka­mer
 • Uit­ge­breid ont­bijt

Meer infor­ma­tie
restaurant2

32 uurs €235,- per per­soon

 • Ont­vangst met kof­fie, thee en koek­jes
 • Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
 • Gebruik van bea­mer, scherm en fli­po­ver
 • Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koek­jes
 • 2x uit­ge­brei­de lunch
 • Culi­nair 3‑gangen diner
 • Over­nach­ting in com­for­ta­be­le gas­ten­ka­mer
 • Uit­ge­breid ont­bijt

Meer infor­ma­tie