Ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten

 

Voor uw zake­lij­ke bij­een­komst heb­ben wij zes ver­schil­len­de ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten beschik­baar, die te boe­ken zijn van­af 4 per­so­nen. Uiter­aard kun­nen wij ook een arran­ge­ment op maat samen­stel­len, aan­ge­past aan uw wensen.
Wij zijn gele­gen mid­den­in de bos­sen van de Hol­ter­berg, van­af de voor­deur wan­delt of fietst u zo de bos­sen in. Ook hel­pen wij u graag met het orga­ni­se­ren van een (actie­ve) ver­ga­der­break.

Vergaderarrangement lunch

4 uurs met lunch € 50,- per persoon

* Ont­vangst met kof­fie, thee en koekjes
* Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
* Gebruik van bea­mer, scherm en flipover
* Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koekjes
* Uit­ge­brei­de lunch

Meer infor­ma­tie
Foto hotelarrangementen (2)

4 uurs met diner €65,- per persoon

* Ont­vangst met kof­fie, thee en koekjes
* Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
* Gebruik van bea­mer, scherm en flipover
* Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koekjes
* Culi­nair 3‑gangen diner

Meer infor­ma­tie
Foto hotelarrangementen (1)

8 uurs €60,- per persoon

* Ont­vangst met kof­fie, thee en koekjes
* Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
* Gebruik van bea­mer, scherm en flipover
* Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koekjes
* Uit­ge­brei­de lunch

Meer infor­ma­tie
Foto hotelarrangementen

12 uurs €95,- per persoon

* Ont­vangst met kof­fie, thee en koekjes
* Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
* Gebruik van bea­mer, scherm en flipover
* Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koekjes
* Uit­ge­brei­de lunch
* Culi­nair 3‑gangen diner

Meer infor­ma­tie
Ontwerp zonder titel (2)

24 uurs €175,- per persoon

* Ont­vangst met kof­fie, thee en koekjes
* Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
* Gebruik van bea­mer, scherm en flipover
* Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koekjes
* Uit­ge­brei­de lunch
* Culi­nair 3‑gangen diner
* Over­nach­ting in com­for­ta­be­le gastenkamer
* Uit­ge­breid ontbijt

Meer infor­ma­tie
Holterberg - najaar

32 uurs €235,- per persoon

* Ont­vangst met kof­fie, thee en koekjes
* Zaal­huur inclu­sief gra­tis WIFI
* Gebruik van bea­mer, scherm en flipover
* Onbe­perkt kof­fie, thee, peper­munt en koekjes
* 2x uit­ge­brei­de lunch
* Culi­nair 3‑gangen diner
* Over­nach­ting in com­for­ta­be­le gastenkamer
* Uit­ge­breid ontbijt

Meer infor­ma­tie