Gar­den Room 100 m²

Ver­ga­de­ren met uit­zicht op de tuin, de Gar­den Room beschikt over een eigen bui­ten­ter­ras. 
Deze zaal is ook geschikt voor een groot zake­lijk diner, per­so­neels­feest of een nieuw­jaars­bor­rel.
De Gar­den Room is voor­zien van air­con­di­ti­o­ning.
Aan­tal per­so­nen: 70

 

Wine Bar 60 m²

Gezel­lig bor­re­len met col­le­ga’s, een per­so­neels­feest of wal­king diner.
De Wine Bar is voor­zien van air­con­di­ti­o­ning.
Aan­tal per­so­nen: 40

Forest Room 80 m²

Ver­ga­der­zaal op de 1e ver­die­ping. Met prach­tig uit­zicht op de bos­sen.
De Forest Room is voor­zien van air­con­di­ti­o­ning.
Aan­tal per­so­nen: 25

Bibli­o­theek 25 m²

Klein ver­ga­de­ren en toch beschik­ken over alle ver­ga­der­fa­ci­li­tei­ten.
Aan­tal per­so­nen: 10

 

Huis­ka­mer Bir­ds

Pri­va­te dining of een zake­lij­ke lunch.
Aan­tal per­so­nen: 25